Jaarverslag 2023

Stichting Verrassingsdag

JAARVERSLAG 2022

www.stichting-verrassingsdag.webnode.nl

Stichting Verrassingsdag

p/a Damiatestraat 30

6171 PJ Stein

stichtingverrassingsdag@hotmail.nl

06-16282027


Inhoud

Voorwoord van de voorzitter. 3

1. Verslag van het bestuur. 4

1.2 Activiteiten. 4

2. Toekomst. 5

2.2 Activiteiten. 5

3. Organisatie. 6

3.1 Bestuur. 6

3.2 Werknemers. 6

4. Jaarrekening. 7

Belangrijk. 7

4.1 Voorbeeld jaarrekening. 7

5. Begroting. 9


Voorwoord van de voorzitter

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 2022 was een jaar waarin we de reguliere activiteiten hebben vervuld maar waar we extra aandacht hebben besteed aan de Oekrainse vluchtelingen en hebben we ook een aantal activiteiten voor hun hebben georganiseerd. Lieneke van der Linde, Voorzitter Stichting Verrassingsdag.

1. Verslag van het bestuur

Gegevens van de op 20 juli 2007 opgerichte stichting is Stichting Verrassingsdag en is statutair gevestigd te Stein, Keerenderkerkweg 19, 6171 VK. Doelstelling Overeenkomstig de statuten heeft de stichting ten doel het vervullen van activiteiten in Zuid-Limburg.

Bestuurders

De bestuurders van de stichting zijn:

Mevrouw Sarah Martinussen (voorzitter en penningmeester)

ANBI op 25 januari 2023 heeft Stichting Verrassingsdag de ANBI-status aangevraagd.

1.2 Activiteiten

17-04-2022 uitdelen van paasontbijtjes

18-04-2022 uitdelen van paasgeschenkjes voor de Oekrainse vluchtelingen bij de Kerk van Nieuwdorp

02-05-2022 Oekrainse dag bij Brasserie Steinerbos

20-11-2022 Sinterklaas
23-12-2022 Kerstpakketten ophalen Damiatestraat 30 te Stein
25-12-2022 Kerst ontbijt, brunch en diner voor mensen die alleen zijn met kerst


2. Toekomst

Voor het jaar 2023 hopen we op nog meer activiteiten die we kunnen realiseren, niet meer alleen voor minima maar ook voor eenzame ouderen.

2.2 Activiteiten

21 maart 2023 uitdelen van Ramadan pakketten

8 april 2023 uitdelen van Paasontbijtjes

21 april 2023 uitdelen van Suikerfeestpakketten

27 april 2023 Oranjebraderie & vrijmarkt Koningsdag

13 mei 2023 iets leuks maken voor moederdag

17 juni 2023 iets leuks maken voor vaderdag

14 juli 2023 uitdelen van zomervakantie pakketten

24 december 2023 kerstviering en uitdelen kerstpakketten


3. Organisatie

Stichting Verrassingsdag

Kvk nummer : 14095763

RSIN nummer : 818276265

www.stichtig-verrassingsdag.webnode.nl

stichtingverrassingsdag@hotmail.nl

06-16282027

Bestuur: Sarah Martinussen

3.1 Bestuur

Voorzitter: Sarah Martinussen

Penningmeester: Sarah Martinussen

3.2 Werknemers

De stichting werkt alleen met vrijwilligers, deze vrijwilligers werken gemiddeld 8 tot 10 uur per week voor de stichting. De stichting heeft op dit moment 10 vaste vrijwilligers.

4. Jaarrekening

Jaarrekening

2022

Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€ 950,00

Inkomsten gezamenlijke acties

€ 400,00

Inkomsten acties van derden

€ 900,00

Inkomsten uit subsidies

€ 0,00

Inkomsten uit beleggingen

€ 0,00

Overige inkomsten

€ 80,00

Totale inkomsten

€ 2.330,00

Bestedingen

Kosten werving baten

€ 90,00

Kosten beheer en administratie

€ 200,00

Besteed aan doelstelling

€ 900,00

Toevoeging aan reserves

€ 1140,00

Onttrekking aan reserves

€ -

Totale kosten/bestedingen

€ 2330,00

Activa

Immateriële vaste activa

€ 50,00

Materiele vaste activa

€ 2.500,00

Vorderingen en overlopende activa

€ 00,00

Liquide middelen

€ 2000,00

Totale activa

€ 4550,00

Passiva

Reserves en fondsen

€ 0,00

Langlopende schulden

€ 0,00

Kortlopende schulden

€ 0,00

Totale passiva

€ 0,00

5. Begroting

Voor het jaar 2023 verwacht ik dubbele opbrengsten omdat er steeds meer sponsors bijkomen, graag wil ik ook verder uitbreiden naar een pand in Heerlen om daar ook activiteiten te kunnen organiseren en het uitdelen van kleding, schoenen en speelgoed. Hierdoor kan ik ook het sponsorgebied verder uitbreiden. Ook wil ik dit jaar graag meer activiteiten gaan realiseren.

©2021 stichting verrasingsdag KVK 14095763
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin